Browsing Tag

Роман Колядюк

Кризис открывает возможности для стремительного развития бизнеса, если воспользоваться…

Мало кто знает, что технологии антикризисного маркетинга имеют глубокие украинские корни. Еще во времена Советского Союза впервые научный подход преодоления кризисов инструментами маркетинга применил украинский ученый-практик, который стоял…

Криза відкриває можливості для стрімкого розвитку бізнесу, якщо скористатися відповідними…

Мало хто знає, що технології антикризового маркетингу мають глибоке українське коріння. Ще за часів Радянського союзу вперше науковий підхід подолання криз інструментами маркетингу застосував український вчений-практик, який стояв у витоків…

Українські аграрії дізнаються про секрети унікальних технологій впевненого виходу з кризи

Вперше в історії аграрії та переробники з України та інших країн світу матимуть змогу познайомитись з унікальними маркетинговими технологіями впевненого виходу з кризи для роботи в секторі B2C. Амбітних керівників бізнесу запрошують…

Украинские аграрии узнают о секретах уникальных технологий уверенного выхода из кризиса

Впервые в истории аграрии и переработчики из Украины и других стран мира смогут познакомиться с уникальными маркетинговыми технологиями уверенного выхода из кризиса для работы в секторе B2C. Амбициозных руководителей бизнеса приглашают…
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!